ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

P O Ď A K O V A N I E

         Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za podporu zamestnaneckého projektu pána Petra Ondrášeka. Nadácia Volkswagen ho finančne podporila sumou 1 tisíc euro na nákup súprav Unimat, ktoré obsahujú elektrickú pílku, vŕtačku,sústruh a brúsku. Sú určené deťom a sú bezpečné. Tento projekt je zameraný na vzdelávanie v oblasti techniky. Žiaci nadobudnú praktické poznatky z práce s modernými technickými zariadeniami už v takto skorom veku. Rozšíria si svoje možnosti a schopnosti. Prehĺbia si popri tom poznatky napr. z geometrie (návrhy svojich výrobkov), zlepšia svoju zručnosť a predstavivosť. Výsledky práce sú rýchlejšie zaujímavejšie a výsledný efekt prác je lepší ako klasickým spôsobom pílkou. Prostredníctvom zakúpených pomôcok Unimat môžu žiaci už v ZŠ vyrábať rôzne výrobky, suveníry a hračky z dreva.

Pedagógovia a žiaci školy

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka