Bratislava

Organizácia školy

          1.stupeň           2.stupeň            ŠKD   
   Organizácia školy. 
Riaditeľka školy -  PaedDr. Antonia Snehotová
Zástupkyňa riaditeľky pre primárne vzdelávanie -  Mgr. Lucia Zamišková
Zástupkyňa riaditeľky pre nižšie stredné vzdelávanie - Mgr. Jana Uríková
Vedúca školského klubu detí (ŠKD)  -  Mgr. Jana Charvátová
Výchovný a karierny poradca  -  Mgr. Zuzana Horváthová 
Školský psychológ  -   Mgr. Anna Pittnerová 
Školský špeciálny pedagóg  -  PaedDr. Mária Bálintová
     
Ekonómka školy -  Ing. Darina Babinčáková 
Tajomníčka školy - Helena Kyselová 
Personalista, mzdár - Mária Filická
Vedúca školskej jedálne - Marta Šabatová 
     
Predseda Rady školy -  Mgr. Anna Holečková
Predseda Rady rodičov -   Ľudmila Tichá
     

 

Organizácia školy          2.stupeň            ŠKD
 Učitelia primárneho vzdelávania (ISCED1) - triednictvo 
I.A
-  Mgr. Ivana Štefková
I.B -  Mgr. Eleonóra Sabolová
I.C  -     špeciálna trieda NKS -  Mgr. Nadežda Forgáčová
II.A  -  Mgr. Ľuba Šebianová
II.B           -   Mgr. Miroslava Kajosová
III.A - Mgr. Adriana Kačmárová
III.B -   Mgr. Monika Špirková
III.C     -     špeciálna trieda NKS -  Mgr. Simona Fedorcová
IV.A - Mgr. Melinda Románová
IV.B
- Mgr. Anna Holečková
IV.C   -     špeciálna trieda NKS -  Mgr. Dana Brideová
Ostatní vyučujúci primárneho vzdelávania
  Mgr. Lucia Zamišková
  Mgr. Ingrid Somogyiová
  Mgr. Lucia Poláčková
    Mgr. Marcela Berešová
    Ing. Marta Rovná
    Mgr. Karel Blaho
    Mgr. Eva Hakaľová
asistent učiteľa    Mgr. Slavomíra Leviusová
     
     

 

Organizácia školy          2.stupeň            
   Učitelia nižšieho stredného vzdelávania (ISCED2) - triednictvo 
V.A  -  Mgr. Marcela Berešová
V.B -  Mgr. Veronika Matejová
VI.A -  Mgr. Lucia Marťáková
VII.A -  Mgr. Peter Záruba
VIII.A -   Mgr. Zuzana Horváthová
IX.A -  Mgr. Zuzana Vašíčková
IX.B
-  Mgr. Zuzana Horváthová
Ostatní vyučujúci nižšieho stredného vzdelávania  
  - PaedDr. Antonia Snehotová
  -
Mgr. Jana Uríková
  -
Ing. Marta Rovná
  -
Mgr. Eva Hakaľová
  -
Mgr. Karel Blaho
  - Mgr. Hana Boháčová
  - Mgr. Adriana Kačmárová
  -
Mgr. Melinda Románová
     

 

 Organizácia školy          ŠKD          
   Vychovávatelia ŠKD
I. oddelenie  -  Mgr. Michaela Sotáková (I.A)
II. oddelenie  - Mgr. Marta Bezáková  (I.B)
III. oddelenie  - PhDr. Irena Dolinská (I.C)
IV. oddelenie  - Monika Jarábeková (II.A)
V. oddelenie - Margita Banášová (II.B)
VI.oddelenie  Mgr. Jana Charvátová (III.A)  - vedúca ŠKD
VII.oddelenie - Daniela Moravcová (III.B)
VIII.oddelenie - Marianna Behúňová (III.C+IV.C)
IX.oddelenie - Ing. Andrea Benčová (IV.A) 
X. oddelenie - Mgr. Viera Solárová (IV.B)
Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka