ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Konzultačné hodiny školský rok 2019/2020 - primárne vzdelávanie

 

MENO miesto deň čas
Mgr. Ivana Štefková             I.A pondelok 14.00 - 15.00 
Mgr. Eleonóra Sabolová                                                                                                           I.B pondelok 14.00 - 15.00
Mgr. Nadežda Forgáčová zborovňa prízemie pondelok 14.00 - 15.00 
Mgr. Ľuba Šebianová zborovňa 2. poschodie pondelok 14.00 - 15.00 
Mgr. Miroslava Kajosová            II.B pondelok 14.00 - 15.00 
Mgr. Adriana Kačmárová zborovňa 2. poschodie pondelok 14.00 - 15.00
Mgr. Monika Špirková          III.B pondelok 14.00 - 15.00
Mgr. Simona Fedorcová zborovňa prízemie pondelok 13.00 – 14.00
Mgr. Melinda Románová zborovňa 2. poschodie pondelok 14.00 – 15.00
Mgr. Anna Holečková           IV.B pondelok 14.00 – 15.00
Mgr. Dana Brideová
         IV.C pondelok 14.00 – 15.00
PaedDr. Mária Bálintová kabinet šk. špec. ped.  pondelok 14.00 - 15.00
Mgr. Lucia Poláčková kabinet logopéda utorok 14.00 – 15.00
Mgr. Anna Pittnerová kabinet psychológa pondelok 14.00 – 15.30
       

Konzultačné hodiny školský rok 2019/2020 - nižšie stredné vzdelávanie

MENO miesto deň čas
Mgr. Marcela Berešová zborovňa 2. poschodie pondelok   14.00 - 15.00 
Mgr. Veronika Matejová zborovňa 2. poschodie pondelok 14.00 - 15.00 
Mgr. Lucia Marťáková zborovňa 2. poschodie pondelok 14.00 - 15.00 
Mgr. Peter Záruba
zborovňa 2. poschodie pondelok 14.00 - 15.00 
Mgr. Zuzana Horváthová zborovňa 2. poschodie pondelok 14.00 - 15.00 
Mgr. Zuzana Vašíčková zborovňa 2. poschodie pondelok 14.15 - 15.15 
Ing. Marta Rovná
zborovňa 2. poschodie pondelok 14.00 - 15.00 
Mgr. Ingrid Somogyiová zborovňa 2. poschodie pondelok 14.00 - 15.00 
Mgr. Eva Hakaľová kabinet TSV  pondelok 14.00 - 15.00 
Mgr. Hana Boháčová zborovňa 2. poschodie pondelok 14.00 - 15.00 
Kristián Peprík zborovňa 2. poschodie pondelok 14.00 - 15.00 
Tatiana Mišunová zborovňa 2. poschodie pondelok 14.00 - 15.00 
Mgr. Karel Blaho kabinet TSV  pondelok 14.00 - 15.00 

Na základe požiadavky rodiča, po vzájomnej dohode, je možný aj iný termín u všetkých vyučujúcich. Potrebné je vopred sa ohlásiť.

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka