ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Členovia Rady školy pri Základnej škole, Kulíškova 8, Bratislava

 

predseda: Mgr. Anna Holečková

podpredseda: Mgr. Karel Blaho

člen: Helena Kyselová

 

 

zástupcovia zriaďovateľa:

 

                Ing. Katarína Šimončičová

                Ing. Michal Gašaj, PhD.

                Mgr. Eva Bacigalová

                Mgr. Ivan Kraszkó

 

 za rodičov:

                Ing. Michal Čačány

                Ing., Mgr. Eva Kozelnická

                Mgr. Marcel Lukačka

                Mgr. Alžbeta Grmanová

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka