ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Krúžková činnosť v šk. roku 2019/2020

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE (1.-4.ročník)

NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU ČAS KONANIA MIESTO
Pohybovo-dramatický M. Banášová  utorok  15.30-17.30 ATA
Pri-ve-tur Ing. A. Benčová utorok 15.30-17.30 IV.A
ANJ hrou Ing. M. Rovná štvrtok 14.00-16.00 PC učebňa
Florbal Mgr. M. Berešová streda 14.00-16.00 telocvičňa ZŠ
       

NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE (5.-9.ročník) 

NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU ČAS KONANIA MIESTO
Florbal Mgr. K. Blaho streda 14.00-16.00 telocvičňa ZŠ
Šachový krúžok Mgr. K. Blaho  štvrtok 14.00–16.00 Učebňa CJ
Nemecký jazyk T. Mišunová  utorok 14.00-16.00 VII.A
Cvičenia zo slovenského jazyka Mgr. V. Matejová streda 14.00–16.00 IX.A
Cvičenia z matematiky Mgr. P. Záruba utorok 14.00-16.00 IX.A
Zdravotnícky Mgr. M. Románová utorok 14.00–16.00 VI.A
Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka