ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Prehľad zákaziek podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s hodnotou vyššou ako 1 000,- €

Predmet  Dodávateľ Celková  suma s DPH Zmluva (súbor) Dátum
zverejnenia
 Učebnice AJ pre 3.-5.ročník OXICO 1 023,00 € Zml201517896_Z 24.8.2015 
 Čistiace prostriedky pre ZŠ TATRACHEMA VD    265,00 € Zmluva č. Z201527266_Z 20.10.2015 
 Čistiace prostriedky pre ŠJ Drogéria u Kovára s.r.o.    408,00 € Zmluva č. Z201532288_Z 6.11.2015 
 Zateplenie budovy školy EU-GROUP a.s. 326 999,00 € Zmluva č. Z201736817_Z 1.3.2017 
Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka