ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Projekt: "Tenis od prvého ročníka"

                    

Projekt: „Tenis od prvého ročníka“ bol realizovaný za podpory poskytnutej dotácie na úhradu časti nákladov od Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej výške  1 500,- € 

Účelom projektu  je významne prispievať k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispievať k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plniť významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Tenis vplýva na rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a jednotlivých pohybových schopností.

Zámerom projektu je zdokonaľovanie pohybových, telesných a funkčných schopností.

Cieľom projektu je priviesť deti k športu, ktorý môžu vykonávať po celý život, formovať pozitívny vzťah k tenisu, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, tiež naučiť a dodržiavať pravidlá pri hre / fair play/.

Predpokladaným termínom projektu je apríl – november 2014, miestom realizácie je ZŠ Kulíškova 8, Bratislava.

   

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka