ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Školský špeciálny pedagóg 

PaedDr. Mária Bálintová
                   e-mail: balintovaspskp@gmail.com
                     

   telefón: 0911 174440
 

"O integrácii nestačí len hovoriť, nestačí ju len realizovať,
dôležité je naučiť sa ju žiť" 

       
Má vaše dieťa problémy s hovorenou alebo písanou rečou?
Vyslovuje niektoré hlásky, slabiky,slová, nesprávne ?
Domáca príprava vášho dieťaťa nie je adekvátna dosahovaným výsledkom v škole?   
       
Školský špeciálny pedagóg v základnej škole:    
poskytuje odbornú starostlivosť žiakom vzdelávajúcim sa formou integrácie 
podieľa sa na vypracúvaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní  
poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby  
   
Pracovňa: kabinet školského špeciálneho pedagóga    
Konzultačné hodiny: Pre rodičov:
pondelok  14,00 - 15,00 
   
Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka