ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Základná škola, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 

Úradné hodiny 

  PaedDr. Antonia Snehotová - riaditeľka školy 

Pondelok :  13:00 - 15:00 hod. 
    Piatok :  10:00 - 12:00 hod. 

V prípade neprítomnosti riaditeľa ZŠ stránky vybavuje p. Helena Kyselová - sekretariát

  V pedagogickej oblasti - ZRŠ pre primárne vzdelávanie Mgr. Lucia Zamišková
                                    ZRŠ nižšie stredné vzdelávanie Mgr. Jana Uríková

Zástupcovia riaditeľky školy:    

Mgr. Lucia Zamišková Mgr. Jana Uríková
Streda:   7:30-9:30 hod. Utorok: 13:00-15:00 hod. 
Streda:    12:00-15:00 hod. Štvrtok: 13:00-14:00 hod. 
            


   
Tel. kontakt: 02 / 55969950, 0911 972775, 0911 972774 

 

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka