Bratislava

Kontakt

Meno školy: Základná škola Kulíškova 8   
e-mail školy: skola@zskuliskova.sk  
Telefón: riaditeľka +421 911 972 775
  tajomníčka +421 2 55969950, +421 911 972 774
  zástupkyňa riaditeľa ZRŠ II +421 911 174 439
  zástupkyňa riaditeľa ZRŠ I +421 911 174 438
  ekonómka +421 911 396 485
  vedúca školskej jedálne +421 948 110 850
  ŠKD +421 911 174 491
  školník  +421 911 174 478
  informátorka +421 911 174 483
Adresa školy: Základná škola Kulíškova 8, 821 08 Bratislava  
Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka