ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Bratislava a ekológia.

BRATISLAVA, MOJE MESTO 2016

 literárno-výtvarná súťaž na tému BRATISLAVA A EKOLÓGIA 

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave - Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka vyhlásila
 
6. ročník súťaže vlastnej tvorby bratislavských žiakov Bratislava, moje mesto 2016.

Téma: BRATISLAVA A EKOLÓGIA    

Zem bojuje s rôznymi ekologickými katastrofami. Ľudia zaslepení vlastnými problémami a pohodlnosťou prírodu dlhodobo ničia. Vymierajú zvieratá aj rastliny. Vymierajú aj ľudia? Dokedy Zem vydrží drancovanie civilizáciou? Ľahostajnosť ľudí nevedie k dobrému koncu. Dá sa to ešte nejako zvrátiť alebo je neskoro? Nájsť riešenie skúsia deti. Alebo sa aspoň zamyslia nad tým, čo je naozaj dôležité.
Výzva pre zapojenie žiakov:

LITERÁRNE PRÁCE:

Napíšte vlastnú tvorbu na tieto témy:
Bratislava bola jedno z mála miest, ktoré prežili... (katastrofická alebo fantazijná poviedka ) 
Takto zachraňujem svet ja (úvaha alebo príbeh) 
Ekoprimátor (príhovor a nariadenia primátora) 
VÝTVARNÉ PRÁCE: Zelená Bratislava?

Ľubovoľnou technikou alebo ich kombináciou vyjadrite myšlienku nášho mesta vo vzťahu k ekológii alebo k životnému prostrediu. V práci musí byť prítomná téma: Bratislava a ekológia. Môže to byť dielo jednotlivca alebo triedneho kolektívu.

Pravidlá súťaže:

Všetky literárne aj výtvarné práce musia obsahovať tieto údaje (inak môžu byť zo súťaže vylúčené): 
meno a priezvisko, vek, trieda, adresa školy i bydliska, kontakt (E-mail, telefón), téma súťažného príspevku a kategória

Súťažia deti ZŠ v troch kategóriách:

1. kategória: najmladší žiaci (6 — 8 roční) 
2. kategória: mladší žiaci (9 — 11 roční) 
3. kategória: starší žiaci (12 — 16 roční)

Do výtvarnej časti súťaže sa zatiaľ zapojili naši žiaci druhého a tretieho ročníka.
Uzávierka súťaže je 30. apríla 2016. 

 

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka