ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

                                                                          P o ď a k o v a n i e 

cid:image027.png@01D30BA7.8D7FC000                 Ďakujeme Nadácii Poštovej banky za financovanie projektu

                                        MOBILNÉ ZÁHRADKY

 

 

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka