ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

P O Ď A K O V A N I E

         Základná škola Kulíškova 8, vyslovuje poďakovanie pani Viere Kamenárovej, ktorá podporila náš projekt ,,Každý iný, všetci rovní“ v zamestnaneckom grantovom programe 2016. Cez Nadáciu SPP sme získali multisenzorické pomôcky za 450, - eur. Ďakujeme Nadácii SPP za schválenie projektu. Tento projekt sa realizuje od 6.4. 2016 do 15.12.2016 vďaka podpore Nadácie SPP na našej Základnej škole Kulíškova Bratislava. Projekt je zameraný na zefektívňovanie vyučovacieho procesu, pomocou multisenzorických pomôcok, ktoré napomáhajú uvoľňovať napätie zo školského procesu.

Pedagógovia a žiaci školy

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka