ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

P O Ď A K O V A N I E

V rámci Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity získalo Združenie rodičov pri ZŠ Kulíškova 8, Bratislava 300€ na projekt Čitateľský kútik v prírodnej učebni. V areáli školy sme osadili tri čitateľské búdky.

Ďakujeme.

Pedagógovia a žiaci školy

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka