ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

P O Ď A K O V A N I E

         Základná škola Kulíškova 8, vyslovuje poďakovanie pánovi Petrovi Ondrášekovi, ktorý podporil v Nadácii Volkswagen náš projekt Dopraváčik. Vďaka jeho podpore sme cez zamestnanecké projekty získali 1000,- euro na nákup prenosného dopravného ihriska, značiek, kolobežiek. Ďakujeme Nadácii Volkswagen za schválenie projektu.

Pedagógovia a žiaci školy

V školskom klube detí sa snažíme hravou formou rozvíjať vedomosti o dopravných spôsobilostiach z vyučovacieho procesu s názvom Dopraváčik. Uskutočňujeme komunity, kde sa rozprávame o pravidlách cestnej premávky, premietame vzdelávacie filmy, prezentácie, uskutočňujeme praktické aktivity, vychádzky,učíme sa dopravné značky, prechádzať cez cestu, stretávame sa s dopravnou preventistkou z polície, hráme didaktické hry, overujeme zručnosti formou kvízov, zručnosťami v jazde na kolobežke a bicykli.

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka