ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Medzinárodný projekt Etwinning 2016

Základná škola Kulíškova v Bratislave začala vo februári 2016 spoluprácu na medzinárodnom projekte E twinning. Tematicky je projekt zameraný na aktivity vo vzťahu k ľudovým tradíciám. Naším partnerom je poľská škola Szkoła Podstawowa w Rudnikach. Názov projektu je „Saving traditions for future generations“. Komunikačným jazykom je angličtina. Prvá aktivita, ktorej sme sa venovali boli „Fašiangy“ a karneval. V marci budeme pracovať najmä s témou Veľkej noci. Očakávame, že si deti zlepšia komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, prezentačné zručnosti, ale tiež zvýšia svoju úroveň počítačovej gramotnosti.

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka