ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Marec - mesiac knihy.  

KNIHA MOJA PRIATEĽKA KNIHA NÁS PROSÍ!

Známy pedagóg J. A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Od rozšírenia internetu je marec aj mesiacom internetu. Na podujatí dňa 16. 03. 2016 sme privítali hostí so ZUŠ Exnárova 16, Bratislava Mgr. art Zdenku Bališovú a žiaka Tomáša Halamboša, ktorí vystúpili s úvodným hudobným programom . V programe vystúpili žiaci zo všetkých oddelení školského klubu, prezentovali sa vlastnou básnickou tvorbou a tiež prezentáciou Čo sa nesmie robiť knihe? O čo nás prosí kniha? Čo si deti želajú, aby bolo v knihách? Žiaci z 1. A triedy vystúpili v programe s prednesom básní od súčasných významných slovenských autorov. Podujatie veľmi pôsobivo doplnili deti z tanečného súboru pod vedením Mgr. Charvátovej. Od žiakov 4. ročníka Hanky Hukelovej, Katky Šimorovej, Riška Brodyho sme sa dozvedeli: Čo vieme o knihe? Kto je autorom najväčšej a najmenšej knihy na Slovenku. Podujatie bolo ukončené záverečným mottom: „Beda národu, ktorý prestane čítať !“

Mgr. Marta Bezáková

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka