ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

         Projekt ProEnviro 2015/16 - Máčik Separáčik

Základná škola Kulíškova Bratislava realizuje v školskom roku 2015/16 projekt zapojený do súťaže ProEnviro 2015/16,
ktorú vyhlásia Slovenská agentúra životného prostredia. Názov nášho projektu je "Máčik Separáčik".
Žiaci staršieho školského veku formou dramatizácie - scénok, divadielka a súťaží- učia prostredníctvom
partnerského vyučovania deti mladšieho školského veku o potrebe triediť a recyklovať odpady.
Menším deťom rozdávajú omaľovánky zhotovené k téme projektu aj s vyobrazením jej maskota "Máčikom Separáčikom",
ktorého vymysleli staršie deti našej školy.

Máčik Separáčik

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka