ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

"Hovorme o jedle".

Naša škola sa v tomto ročníku umiestnila v ZLATOM PÁSME na 18. pozícii.
Spolu bolo prihlásených 228 škôl.

Ako každý rok, aj v tomto roku sme sa zúčastnili už V. ročníka súťaže Hovorme o jedle. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. (http://www.opotravinach.sk/app/webroot/files/talk_files/INFORMACNYletakA4_2017.pdf) Vyučujúci spolu so žiakmi robili rôzne zaujímavé aktivity, ktoré sa im veľmi páčili. V 5. ročníku súťaže Hovorme o jedle, sme sa umiestnili v zlatom pásme na 18. mieste z počtu 228 škôl a dúfame, že budeme úspešný aj v ďalšom ročníku.

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka