ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - školský rok 2015/16

Dňa 8. decembra 2015 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Na súťaži sa zúčastnilo 19 žiakov. Všetci žiaci, ktorí sa umiestnili v kategórii 1A 1B na prvom, druhom alebo treťom mieste boli ocenení diplomom a knihou, ktorú prevzali z rúk p. riaditeľky PaedDr. Antonie Snehotovej. Víťazom v kategórii 1A je žiak VI. A Daniel Novák a v kategórii 1B žiak René Ladomirjak. Víťazi školského kola postupujú do obvodného kola, ktoré sa bude konať 13. januára 2016.           Foto z olympiády

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka