ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

P O Ď A K O V A N I E

         Ďakujeme Nadácií VÚB za poskytnutie finančného grantu na zakúpenie výtvarného materiálu a pomôcok pre realizovanie arteterapeutických aktivít s deťmi so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami našej škole v rámci projektu Umenie ako liek na detskú dušu.

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka