ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Poďakovanie

         Základná škola ďakuje firme SWISS RE, ktorá nám zakúpila zeleň na zveľadenie školského areálu. Zamestnanci firmy SWISS RE sa osobne podieľali na jej sadení a pomohli nám aj s úpravou terénu. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Vedenie základnej školy, zamestnanci, žiaci.

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka