ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Zapojili sme sa do súťaže „Hodina s ekostopou“.

Naša škola sa aj v školskom roku 2015/16 zapojila do súťaže Hodina s ekostopou. Poslaním súťaže je realizovať aktivity, zamerané na ekologickú stopu počas vyučovacej hodiny. Tento rok sme venovali pozornosť aktuálnej téme „Obnoviteľné zdroje energie – energia z biomasy.“ Príspevok s modernou hrou s ekologickým motívom sme zaslali vyhlasovateľovi súťaže „Slovenskej agentúre životného prostredia“ do Banskej Bystrice. O výsledkoch súťaže bude škola informovaná začiatkom školského roka 2016/17.

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka