ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

Projekt OSN:  Najväčšia vyučovacia hodina sveta

Žiaci Základnej školy Kulíškova v Bratislave svojimi výtvarnými práci a zaujímavými vlastnými textami prispeli do súťaže „Najväčšia vyučovaciahodina sveta“ . Medzinárodný projekt OSN World´s Largest Lesson (Najväčšia vyučovacia hodina sveta) 2018 je určený na rozvoj poznania,pochopenia a podpory trvalo udržateľného rozvoja u detí a študentov základných a stredných škôl za účelom budovania zručností a kompetencií v oblasti globálneho občianstva. OSN v rámci projektu ponúka žiakom vyjadriť sa k 17 cieľom v prospech ochrany planéty Zeme. 

Ide o tieto ciele udržateľného rozvoja:
1.       Žiadna chudoba
2.       Žiadny hlad
3.       Kvalita zdravia a života
4.       Kvalitné vzdelávanie
5.       Rodová rovnosť
6.       Čistá voda a hygiena
7.       Dostupná a čistá energia
8.       Dôstojná práca a ekonomický rast
9.       Priemysel, inovácie a infraštruktúra
10.   Zníženie nerovností
11.   Udržateľné mestá a komunity
12.   Zodpovedná spotreba a výroba
13.   Ochrana klímy
14.   Život pod vodou
15.   Život na pevnine
16.   Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie
17.   Partnerstvá za ciele

Zo žiackych prác bola zostavená táto brožúrka:  brožúra

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka