ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

P O Ď A K O V A N I E

V rámci zamestnaneckého projektu KULIŠKIÁDA, ktorý podala Ing. Oľga Komová (II.B) sme získali 1000€ z Nadačného fondu Telekom a Pontis na zakúpenie športového náradia do školského klubu detí – ringo, indiaca, švihadlá, lopty, fresbee, kin-ball a dvoch lavičiek na tenisový kurt.

Ďakujeme.                                                  Pedagógovia a žiaci školy

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka