ZŠ Kulíškova 8

Bratislava

P O Ď A K O V A N I E

         Ďakujeme Národnej banke Slovenska za bezplatné poskytnutie materiálov na podporu názornej výučby finančnej gramotnosti pre potreby našej školy pre žiakov 1. aj 2. stupňa.

Pedagógovia a žiaci školy

Ocenenie Mgr.M.Bezákovej 
Ocenenie pedagógov 


Čitateľské búdky

Poďakovanie

Tenis od 1.ročníka